Illustratie bij het artikel

Wat komt er kijken bij de oprichting van een Wtza-Raad van Toezicht?

25-8-2022

Je gaat een Raad van Toezicht oprichten door de invoering van de nieuwe Wet toetreders zorgaanbieders (Wtza). Aan welke zaken moet je denken bij de oprichting van een RvT? Hierbij zeven praktische tips.

Eerste bijeenkomst RvT inplannen

Je hebt drie goede kandidaten gevonden. Dan kun je de eerste vergadering (of etentje – het hoeft niet meteen heel formeel) inplannen, waarin de leden van de RvT elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen, samen met het bestuur. Tijdens deze bijeenkomst bespreek je ook de verwachtingen over en weer, waar je naartoe wilt samen en waar de organisatie nu staat. 

Voorbereiding eerste vergadering

Tijdens een eerste ‘echte’ vergadering willen de RvT-leden vast meer over je onderneming weten. Ze zullen ook geïnteresseerd zijn in de financiën en de strategie. Wees daarop voorbereid. Hoe meer inzicht je geeft in je zorgorganisatie, hoe beter je RvT-leden je van goed advies kunnen voorzien en je echt vooruit kunnen helpen. Maak een agenda met punten die je graag wilt bespreken, zodat je structuur en overzicht houdt. Stuur deze vooraf rond.

Keuze van de voorzitter RvT

Er zijn twee gangbare manieren voor het kiezen van de voorzitter. Je kunt als directie gericht op zoek gaan naar de voorzitter van de raad in de sollicitatieprocedure, die vervolgens de leden selecteert. Of je selecteert meteen alle leden en laat ze tijdens de eerste vergadering onderling beslissen wie voorzitter wordt.

Aanstellingsbrief toezichthouder

Als de eerste kennismaking goed is bevallen, dan kunnen de toezichthouders hun handtekening zetten onder de aanstellingsbrief. Hierin staan de afspraken over en weer bij de aanstelling van de toezichthouder vastgelegd. Voorbeelden hiervan zijn de vergoeding, de termijn van de aanstelling, het tijdsbeslag en een vrijwaringsclausule. 

Check de statuten

Als je met een RvT aan de slag gaat, is het belangrijk om de bevoegdheden en een omschrijving van de taken duidelijk in de statuten op te nemen. Check vervolgens gezamenlijk of de statuten kloppen. Er staat bijvoorbeeld in wat je moet doen als de bestuurder onverwacht uitvalt. Nog mee eens? Misschien zijn er aanpassingen nodig.

Een RvT-reglement opstellen

De statuten hebben een wettelijke grondslag. Een RvT-reglement beschrijft de huishoudelijke punten en de onderlinge verhoudingen, zoals de rolverdeling en de taken. Hoe verhouden bestuur en RvT zich tot elkaar? Hoe vaak kom je bij elkaar? (Gangbaar hierbij is zo’n drie tot vier keer per jaar). Hoe ga je om met stemmen en het nemen van beslissingen? Bepaal ook hoe je in het vervolg samenkomt: samen met het bestuur of gescheiden. 

RvT-leden inschrijven bij de Kamer van Koophandel

Je schrijft je leden in bij de Kamer van Koophandel. Dat kan gewoon via de website met een kopie van het paspoort bij de hand. 

Jaarplanning voor de RvT

Wat wil je jaarlijks op de agenda zetten en bespreken? Maak een planning als leidraad voor de vergaderingen. Onderwerpen die bijvoorbeeld vast op de agenda kunnen komen zijn: het jaarverslag, opstellen van meerjarig beleidsplan/financieel beleid, evaluatie accountant, evaluatie bestuur/directie, vaststellen van de begroting voor het komende jaar en de Governance Code.


Ontvang de RvT-bundel

Ben jij een zorginstelling die aan de Wtza moet voldoen? Wil je meer weten over het oprichten van een Raad van Toezicht? Vraag nu onze RvT-bundel aan, vol handige tips en praktische richtlijnen.

Lees hoe je een RvT voor de Wtza opricht, wat het voor jouw zorgorganisatie kan betekenen en laat je inspireren door persoonlijke verhalen van ondernemers en toezichthouders in de zorg.

Mail mij de RvT-bundel

Stuur mij de RvT-bundel

Alle artikelen