Begin 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden, die de Wtzi vervangt. De Wtza heeft nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders. Wat betekent deze wet voor jou? Met welke eisen krijg je te maken en wanneer moet je hieraan voldoen?

Wanneer is een Raad van Toezicht verplicht in het kader van de Wtza?

In principe moeten alle vergunningsplichtige zorgorganisaties een interne toezichthouder hebben, behalve die met tien of minder zorgverleners. Uitbesteding van zorg telt ook mee. Een zorgverlener die parttime werkt telt als één en ook de zorgverleners van een onderaannemer tellen mee. Medewerkers die geen zorg verlenen, zoals stafmedewerkers en vrijwilligers of stagiaires, tellen in niet mee.

Welke zorginstellingen hoeven niet te voldoen aan de eisen van de Wtza?

Voor alle instellingen met tien of minder zorgverleners is intern toezicht niet verplicht. Eerstelijnszorginstellingen met minder dan 25 zorgverleners (die zorg verlenen zonder verblijf en die geen medisch specialistische zorg, verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding aanbieden), zijn eveneens uitgezonderd. Voorbeelden hiervan zijn huisartspraktijken, verloskundige praktijken, tandartspraktijken, abortusklinieken, apotheken en fysiotherapiepraktijken. Meer voorbeelden van uitzonderingen vind je in paragraaf 4 van het uitvoeringsbesluit Wtza.

Wat is een Raad van Toezicht?

Formeel is een Raad van Toezicht een orgaan dat toezicht houdt op het beleid van het bestuur. In de praktijk ligt bij kleinschalige zorginstellingen de focus voornamelijk op advisering en coaching. Zie ook Voordelen van een RvT.

De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste drie personen die twee keer voor een periode van maximaal vier jaar benoemd kunnen worden. 

Wie zijn geschikt voor je Raad van Toezicht?

Voor je Raad van Toezicht vraag je onafhankelijke mensen met kennis van zaken, die iets kunnen toevoegen aan jouw organisatie. Het gaat om een combinatie van de juiste inhoud met de juiste klik.

Het mogen geen medewerkers van je zijn geweest in drie voorafgaande jaren, of mensen die bij jou werkzaamheden hebben verricht. De wet schrijft namelijk voor dat de interne toezichthouders hun taken op kritische en onafhankelijke wijze uitvoeren. Onafhankelijkheid vereist uitsluiting van (de schijn van) financiële, personele of familiale belangenverstrengeling van de interne toezichthouder met de dagelijkse of algemene leiding van de instelling. Ofwel: geen familie, geen vrienden of bekenden en geen zakelijke relaties.

Wanneer heeft een Raad van Toezicht meerwaarde?

Het toezicht dat de Wtza voorschrijft is informeel. Het gaat om toezichthouders die met je meedenken, je adviseren, met je sparren en je bij de juiste mensen kunnen introduceren. Als je het professioneel inregelt, krijg je een Raad van Toezicht aan boord die je behoedt voor fouten op vlakken waar je zelf misschien minder verstand van hebt en die samen met jou aan de kwaliteit van de zorg en jouw instelling werkt. 

Wanneer moet je je intern toezicht op orde hebben door de Wtza?

Als je een Wtza-vergunning aanvraagt, moet je een Raad van Toezicht van drie personen hebben. Bestaande zorgorganisaties die niet zelf hun Wtzavergunning hoefden aan te vragen, hebben een overgangsregeling die op 1 januari 2024 is afgelopen.

Mocht je het nog niet hebben geregeld, start dan alsnog snel zodat je kunt laten zien dat je er mee bezig bent.

Hoelang duurt het om intern toezicht in te regelen?

Het inrichten van intern toezicht kan enkele weken duren. Start liever vandaag dan morgen. Als je te lang wacht, zijn alle geschikte toezichthouders straks allemaal bezet.

Wat zijn de consequenties als je nog niet aan de eisen van de Wtza voldoet?

Dat is nu nog niet te voorspellen. Misschien is de overheid nu nog ruimhartig. Zeker is wel dat deze wet er is en je eraan zult moeten voldoen om boetes en andere nadelige gevolgen te voorkomen.

Waar kun je meer informatie krijgen over de rechten en plichten van de Wtza?

De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn helpt zorginstellingen om te voldoen aan alle rechten en plichten die bij de Wtza horen. Je kunt hiervoor deelnemen aan het NVTZ Ondersteuningsprogramma Wtza.

Welke ondersteuning kan ik krijgen bij het oprichten van een Raad van Toezicht?

Als je als zorgaanbieder door de Wtza een Raad van Toezicht gaat oprichten, kun je bij Wtzatoezicht.nl ondersteuning krijgen bij het opstellen van een zoekprofiel en koppelen we je aan toezichthouders die passen bij wat je zoekt. Uiteindelijk kies je zelf wie je wel of niet in je raad wilt. Weten hoe het precies in z'n werk gaat? Zie Hoe werkt het?

Ontvang de RvT-bundel

Ben jij een zorginstelling die aan de Wtza moet voldoen? Wil je meer weten over het oprichten van een Raad van Toezicht? Vraag nu onze RvT-bundel aan, vol handige tips en praktische richtlijnen.

Lees hoe je een RvT voor de Wtza opricht, wat het voor jouw zorgorganisatie kan betekenen en laat je inspireren door persoonlijke verhalen van ondernemers en toezichthouders in de zorg.

Mail mij de RvT-bundel

Stuur mij de RvT-bundel