Christian ter Maat, directeur Carevolution, is benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van Baby’s & Zo Kraamzorg, een regionaal kraamzorgbureau uit Ulvenhout/Breda.

Een kraamtijd die ouders zich de rest van hun leven herinneren als een mooie en warme periode. Baby’s & Zo Kraamzorg zet zich daarvoor in met veel persoonlijke aandacht, rust en geborgenheid. Bij het regionale kraamzorgbureau werken zo’n 35 mensen. Het bedrijf is gegroeid tot een van de grotere aanbieders in Breda. 

Verrassende commissarisfunctie via PMP
Dat Christian voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt bij een kraamzorgbureau, noemt hij verrassend. “Kraamzorg is weinig in het nieuws, het is geen sector waar ik meteen aan dacht. Maar het is leuk om weer een zorg gerelateerde functie te vervullen. Eerder heb ik adviesopdrachten in de primaire zorg vervuld.”

De kraamzorg is aan regels gebonden; het is erg geprotocolleerd. “Dit kraambureau heeft de kracht om mensen op te leiden, aan zich te binden en daarnaast zo veel mogelijk digitaal te organiseren.” Ze werken nauwelijks met papier en hebben overal instructiefilms voor. Ook hebben ze een telefoonhulpdienst ingericht. Kersverse ouders kunnen dag en nacht bellen. Is de kraamhulp net de deur uit en weet je niet wat je moet doen? Dan kun je via een beeldverbinding een kraamverpleegkundige spreken. Christian is benieuwd of al die digitale toepassingen bij werknemers zorgen voor meer efficiëntie, vrijheid en werkplezier.

Ander perspectief als commissaris
Christian is gecharmeerd van Baby’s & Zo Kraamzorg omdat het echte zorgondernemers zijn. “Commissarisfuncties zijn interessant omdat je andere ondernemers verder kunt helpen met groeien en bloeien. Natuurlijk heb je ook een controlefunctie, maar ik vind het vooral interessant om vanuit een ander perspectief naar een organisatie te kijken. Soms heb ik een bestuurdersrol, maar nu kijk ik naar het reilen en zeilen als in een theater: ik krijg de hoofdlijnen mee en zie daardoor hele andere dingen. Ik wil het beste voor de organisatie en de directie, zodat zij vooruit kunnen.”