Illustratie bij het artikel

Waarom toezicht geen blok aan jouw been hoeft te zijn

20-9-2022

Het is niet niks voor veel zorgorganisaties: binnen redelijk korte tijd een Raad van Toezicht oprichten van ten minste drie personen. Hoe regel je dat zo ineens? En vooral, hoe kun je dit ‘moetje’ vooral in jouw voordeel laten werken? We vroegen het aan Gerben van der Werf, directeur van Wtzatoezicht.nl.

Waarom moeten we aan het toezicht?

“De overheid stelt dat goed bestuur en intern toezicht bij een zorginstelling belangrijk is om goede zorg te kunnen leveren. Daarom schrijft de Wtza sinds januari 2022 voor dat alle vergunningsplichtige zorgorganisaties een Raad van Toezicht moeten hebben, behalve die met tien of minder zorgverleners. Er zijn wel uitzonderingen op dat getalscriterium, onder meer in de eerstelijnszorg zonder verblijf, zoals bijvoorbeeld huisartsen. Daar hoef je pas een interne toezichthouder te hebben vanaf 26 zorgverleners. Uitbesteding van zorg telt overigens óók mee.”

Kun je een bekende als toezichthouder vragen?

“Nee, dat kan niet. De nieuwe wet stelt namelijk ook allerlei eisen aan de onafhankelijkheid van de leden van jouw RvT. Ze mogen bijvoorbeeld geen werknemers zijn geweest bij de organisatie in de drie voorafgaande jaren of daar werkzaamheden hebben verricht. De RvT moet zo zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en de leiding van de organisatie onafhankelijk en kritisch kunnen werken, dus het mogen ook geen kennissen of familieleden zijn.”

Is het toezicht ook erg formeel?

“Nee, gelukkig niet. Natuurlijk houdt een RvT toezicht, dat is ook de bedoeling, maar de nadruk bij het Wtza-toezicht ligt op klankborden, adviseren en dilemma’s bespreken. Toezichthouders leren de organisatie snel kennen door het kleinschalige karakter en kunnen zich daardoor snel samen met het bestuur inzetten om het beste uit de organisatie te halen.”

Wat levert een RvT je concreet op?

“Als je het goed regelt, krijg je er heel veel voor terug. Toezichthouders die met je meedenken en sparren, die bij spanningen inspringen, je aan de juiste mensen koppelen en de organisatie waar nodig de juiste weg wijzen met hun kennis en ervaring. Als jouw organisatie bijvoorbeeld snel groeit, komen er toch complexe vraagstukken naar boven waar toezichthouders hulp bij kunnen bieden gebruiken. Hoe ga je om met personeelsvraagstukken? Welke richting moet je uit? Hoe doe je het met de financiën? Hier kunnen goede toezichthouders bij helpen.

Het is fijn om ruggenspraak te houden met mensen in je nabijheid die weten wat er speelt, zodat je het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden. Je bent al druk genoeg met de zorg voor jouw cliënten.”

Wat kunnen zorgorganisaties met Wtzatoezicht.nl?

“We hebben samen met de NVTZ en verschillende brancheverenigingen, zoals de BVKZ, de handen ineengeslagen om het platform Wtzatoezicht.nl te ontwikkelen. We maken hiermee de werving en selectie van toezichthouders voor iedereen toegankelijk. Als zorgorganisatie vind je op Wtzatoezicht.nl toezichthouders die precies passen bij wat je nodig hebt. Je kunt gebruikmaken van ons speciale Wtza-pakket, waarmee je tegen lage tarieven toezicht inregelt. Zo krijg je mensen aan boord waar je echt iets aan hebt.”

Waarom is het belangrijk dat je je toezicht zorgvuldig inregelt?

“Omdat er ook veel fout kan gaan. Als je de verkeerde mensen in je raad hebt en dus niet de juiste expertises, kan het tegen je werken. Daarom zijn wij voor een zorgvuldige werving, want dan zoom je in op welke expertise je werkelijk nodig hebt. Je wilt bijvoorbeeld niet drie precies dezelfde soort types in je raad. Je ziet bovendien vaak dat mensen alleen maar rekening houden met mooi weer. Een goede, financieel onderlegde toezichthouder doet dit niet, die kijkt ook naar wat er mis kán gaan. En dat is belangrijk. Je wilt niet op de vingers getikt worden.

Het kost misschien tijd en ook geld om toezicht goed in te regelen, maar het is het waard. Sommige mensen zien het nu misschien nog als een moetje en doen het dan niet zorgvuldig. Dat is een risico. Regel het professioneel in en dan krijg je een Raad van Toezicht met meerwaarde. Door samen te sparren, te evalueren en met elkaar mee te denken help je jezelf, de organisatie en uiteindelijk je cliënten verder.”


Ontvang de RvT-bundel

Ben jij een zorginstelling die aan de Wtza moet voldoen? Wil je meer weten over het oprichten van een Raad van Toezicht? Vraag nu onze RvT-bundel aan, vol handige tips en praktische richtlijnen.

Lees hoe je een RvT voor de Wtza opricht, wat het voor jouw zorgorganisatie kan betekenen en laat je inspireren door persoonlijke verhalen van ondernemers en toezichthouders in de zorg.

Mail mij de RvT-bundel

Stuur mij de RvT-bundel

Alle artikelen