Illustratie bij het artikel

Wtza vergunning en intern toezicht: wat betekent het voor jou?

11-10-2023

Als je zorg wilt verlenen, is de kans groot dat je een Wtza vergunning nodig hebt. En in veel gevallen betekent dat ook dat je een Raad van Toezicht moet hebben. In dit artikel leggen we uit op wie dit van toepassing is en wat het op het gebied van intern toezicht inhoudt.

De achterliggende gedachte van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) is dat er vanuit de wetgeving meer nadruk komt op de kwaliteit van de zorg dan voorheen. De Wtza-vergunning vervangt het systeem van de WTZi-toelating.

Voor wie geldt de vergunningsplicht?

  • Voor alle medisch specialistische zorginstellingen. Check hier de definities zoals de overheid ze hanteert.
  • Voor zorginstellingen die met meer dan tien zorgverleners zorg verlenen, zoals omschreven in de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg.

Bij het tellen van de zorgverleners neem je uitbesteding van zorg mee. Het aantal fte’s is niet relevant. Een zorgverlener die parttime werkt, telt als één zorgverlener.

Als jouw instelling werkt met een onderaannemer, tellen ook het aantal zorgverleners van deze onderaannemer die voor jou werken mee.

Wie tellen niet mee?

  • Een stafmedewerker, vrijwilliger of stagiaire.
  • Een medewerker die uitsluitend Wmo-ondersteuning verleent.
  • Een medewerker die alleen jeugdhulp verleent.

Voor wie geldt de verplichting van intern toezicht?

Als je een vergunning moet hebben, hoort daar ook een Raad van Toezicht bij. Er zijn een aantal uitzonderingen:

Voor alle instellingen met tien of minder zorgverleners is intern toezicht niet verplicht. Eerstelijnszorginstellingen met minder dan 25 zorgverleners (die zorg verlenen zonder verblijf en die geen medisch specialistische zorg, verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding aanbieden), zijn eveneens uitgezonderd. Voorbeelden hiervan zijn huisartspraktijken, verloskundige praktijken, tandartspraktijken, abortusklinieken, apotheken en fysiotherapiepraktijken. Meer voorbeelden van uitzonderingen vind je in paragraaf 4 van het uitvoeringsbesluit Wtza

Waar moeten je toezichthouders aan voldoen?

Volgens de Wtza moeten de toezichthouders onafhankelijk en kritisch kunnen werken. Zowel onderling als richting het bestuur van je zorginstelling. Onafhankelijk betekent hierbij geen (schijn van) financiële, personele of familiale belangenverstrengeling van de toezichthouders met het bestuur van de instelling.

Wanneer moet ik intern toezicht voor de Wtza geregeld hebben?

Als je een nieuwe vergunningsaanvraag indient, dan moet je daarbij ook je toezichthouders opgeven.

Er was een overgangsfase voor bestaande zorgaanbieders met een WTZi-toelating en voor aanbieders die al onder de WTZi waren toegelaten. Zij hadden tot 1 januari 2024 de tijd om aan de eisen van het interne toezicht te voldoen.

Mocht je het nog niet hebben geregeld, start dan alsnog snel zodat je kunt laten zien dat je er mee bezig bent.

Wat voor soort intern toezicht schrijft de Wtza voor?

Het toezicht is informeel. Het gaat om toezichthouders die met je meedenken, je adviseren, met je sparren en je bij de juiste mensen kunnen introduceren. Als je het professioneel inregelt, krijg je een Raad van Toezicht aan boord die je behoedt voor fouten op vlakken waar je zelf misschien minder verstand van hebt en die jou ondersteunt in het leiden van jouw instelling.

Welke ondersteuning krijg je van Wtzatoezicht.nl?

Voor Wtzatoezicht.nl is het vinden van geschikte toezichthouders voor zorginstellingen dagelijks werk. Wij nemen dit werk graag van jou uit handen, terwijl je de regie houdt op wie je uiteindelijk kiest.

We kijken samen met jou welke kenmerken in je RvT nodig zijn om er een nuttige en waardevolle raad van te maken. En vervolgens halen we uit een grote pool van kandidaten juist die mensen die passen bij wat je zoekt. En dan krijg je een raad waar je blij van wordt.


Ontvang de RvT-bundel

Ben jij een zorginstelling die aan de Wtza moet voldoen? Wil je meer weten over het oprichten van een Raad van Toezicht? Vraag nu onze RvT-bundel aan, vol handige tips en praktische richtlijnen.

Lees hoe je een RvT voor de Wtza opricht, wat het voor jouw zorgorganisatie kan betekenen en laat je inspireren door persoonlijke verhalen van ondernemers en toezichthouders in de zorg.

Mail mij de RvT-bundel

Stuur mij de RvT-bundel

Alle artikelen