Wtza vergunningaanvraag: regel nu je RvT

Wtza vergunningaanvraag: regel nu je RvT

Voor zorgaanbieders die onder het overgangsrecht van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) vallen, gelden specifieke vereisten. Wij belichten de recente ontwikkelingen en de noodzaak om aan deze eisen te voldoen, en hoe Wtzatoezicht.nl helpt om zorginstellingen en toezichthouders met elkaar in contact te brengen.

Recente ontwikkelingen Wtza
"Niemand zit te wachten op waarschuwingen "

"Niemand zit te wachten op waarschuwingen "

Begin 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Deze wet verplicht zorgorganisaties met een vergunningsplicht om een onafhankelijke Raad van Toezicht (RvT) op te richten van tenminste drie personen. Wat betekent dit voor kleinschalige zorginstellingen? We vroegen het aan Gerben van der Werf, oprichter van Wtzatoezicht.nl.

Interview Gerben van der Werf
Wtza vergunning en intern toezicht: wat betekent het voor jou?

Wtza vergunning en intern toezicht: wat betekent het voor jou?

Als je zorg wilt verlenen, is de kans groot dat je een Wtza vergunning nodig hebt. En in veel gevallen betekent dat ook dat je een Raad van Toezicht moet hebben. In dit artikel leggen we uit op wie dit van toepassing is en wat het op het gebied van intern toezicht inhoudt.

Antwoorden over de Wtza-vergunning
Intern toezicht voor thuiszorg

Intern toezicht voor thuiszorg

Thuiszorgorganisaties spelen een cruciale rol in het bieden van kwalitatieve zorg aan mensen die thuis ondersteuning nodig hebben. Maar als thuiszorgorganisatie sta je voor veel uitdagingen in de steeds veranderende zorgwereld. Het inrichten van een Raad van Toezicht (RvT) helpt je om deze uitdagingen aan te gaan.

Meerwaarde van een RvT
Wanneer is er sprake van belangenverstrengeling in de RvT?

Wanneer is er sprake van belangenverstrengeling in de RvT?

Je gaat door de Wtza een Raad van Toezicht oprichten. Dan stelt de wet de eis dat er geen sprake mag zijn van belangenverstrengeling. Wat betekent dat precies? Wie mag je nou wel en niet vragen voor je raad? We leggen het uit in niet juridische taal.

Wie vraag je wel en niet voor je raad?
Toezichthouders voor de GGZ

Toezichthouders voor de GGZ

Als het gaat om de geestelijke gezondheidszorg, kan een Raad van Toezicht van grote toegevoegde waarde zijn. Maar het vinden van toezichthouders voor GGZ-instellingen is een uitdaging als het niet je dagelijkse werk is.

Toezichthouders vinden GGZ